Türkülerle Erzurum

Başkandan Mesaj

ÇOK ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Bitmez tükenmez göç sonucu Marmara Bölgesinde büyük bir nüfus yoğunluğu oluşturduk. Pek çok konuda yalnız kalıyoruz. Mevcut derneklerimiz ülkemiz ve şehrimiz için önemli hizmetler ifa etmektedirler. Ancak bu derneklerin kurucu ve üyeleri, çalışan insanlar olduğu için dernek faaliyetlerini genellikle mesai saatlerinden sonraya ve tatil günlerine bırakmaktadırlar.Bunun sonucunda dernek faaliyeti akşamları kahve tipi lokalde oturma, ve dar çevrede sosyal yardımlaşma faaliyeti şeklini almaktadır. Biz bu faaliyetlere değişik bir boyut getirmek istedik. Belki sesimizin duyurulmasında, ilimizin, ülkemizin kalkınmasında yeni bir hamleye ilham kaynağı olabilir, hareket noktalarımızı değişik yönlerden hızlandırabiliriz diye düşündük. Ayrıca şu gerçekler de gözümüzden kaçmadı.

Cumhuriyeti kuran şehir Erzurum, bugün hak ettiği noktada değildir. Genç bir nüfusa sahip olan kentimiz, göç veren illerin başında gelmektedir. Kayıtlı işsiz sayısı 12 000’dir. Kayıtsızlarla birlikte bu rakam 30 binlerle ifade edilmektedir. Erzurum, gelişmişlik sıralamasında ise 69’ncu il konumundadır. İlimiz Ortaöğretim Kurumları Giriş Sınavlarında ise 62.sıradadır.Ülke olarak ise, kitap okumada dünyaya göre oldukça gerideyiz.

KİTABA KİM? NE KADAR PARA VERMİŞ

. Norveçli 137 Dolar.
. Alman 122 Dolar
. Belçikalı 100 Dolar
. Avusturyalı 100 Dolar
. Güney Koreli 39 Dolar
. İspanyalı 39 Dolar
. Dünya Ortalaması 1,3 Dolar
. Türkiyeli 0.45 Dolar( 45 Sent)

KİTAP OKUMAK İÇİN

. Türkün ayırdığı zamanın;
. 300 katını bir Norveçli ayırıyor.
. 210 katını bir Amerikalı ayırıyor.
. 87 katını bir İngiliz ayırıyor.
. 87 katını bir Japon ayırıyor.
. Dünya ortalaması bile bizim ayırdığımız zamandan 3 kat fazla..!

AR-GE İÇİN HİÇ BONKÖR DEĞİLİZ

Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH)’dan Ar-Ge’ye ayrılan pay binde 4,6 iken, OECD ülkelerinin ortalaması yüzde 2,3.
Türkiye’deki toplam Ar-Ge harcamalarının %57,2’si üniversite, %32,3’ü özel sektör, %10,5’i kamu sektörü tarafından yapılıyor. Amerika, Japonya ve Avrupa ülkelerinde ise üniversite ile özel sektör arasındaki dağılım Türkiye’dekinin tam tersi. Çünkü ekonomik gelişmenin motoru kendi teknolojisini geliştiren özel sektör kuruluşlarıdır.
Tüm dünyada sanayi ve bilişim sektörünün teknoloji geliştirme ve inovasyona yatırım yapmasında devlet desteklerinin itici güç olduğu görülmektedir. Türkiye’de sanayi kuruluşları tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge’nin desteklenmesi için devlet tarafından ayrılan pay, ABD ve Japonya’da devletin ayırdığı payın %0,001’i, Hollanda’nın ayırdığı payın %0,005’i, İspanya’nın ayırdığı payın %10’u kadar.
Ar-Ge sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünleri ithalatında, Türkiye 3,1 Milyar Euro ile Avrupa Birliği üyesi dışındaki Akdeniz ülkeleri arasında 1. Sırada yer alıyor.
TTGV, kendisine ayrılan kaynaklarla 1991 yılından bu yana sanayi kuruluşlarının ve yazılım firmalarının toplam 245 teknoloji geliştirme projesini desteklemişken (yılda ortalama 30 proje), Finlandiya’da TTGV benzeri bir kuruluş olan TEKES’in yıllık desteklediği teknoloji geliştirme projesi sayısı 2000’in üzerindedir.

Ar-Ge sonucu elde edilen yüksek teknoloji ürünleri ihracatında ise Türkiye’nin payı 158 Milyon Euro.

70 milyon nüfuslu Türkiye’de özel sektör tam zamanlı Ar-Ge personelinin sayısı 3,634 iken 8 milyon nüfuslu İsveç’te 41,636’dır.

Türkiye, yıllık 200 yerel patent başvurusuyla OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada. Güney Kore ve Almanya’nın ulusal patent başvuruları yıllık 120.000’nin üzerinde.

İsveç’teki üniversite araştırmacılarının sayısı ile nüfusu İsveç’ten 9 kat fazla olan Türkiye’deki üniversite araştırmacılarının sayısı birbirine eşit (13.500).

Bilgi çağını yakalama göstergesi olarak; Türkiye’de GSYİH’dan bilişim ve iletişim teknolojileri harcamalarına ayrılan pay %2,3 iken İsveç’te %8, Yunanistan’da %4, OECD ortalaması % 6,5. Her 1000 kişiye düşen internet bağlantısı sayısı Türkiye’de 4 civarında iken 5 milyon nüfuslu Finlandiya’da 120, OECD ortalaması 50. Her iki göstergede de Türkiye OECD ülkeleri arasında sonuncu sırada.
C.C.Aktan (Ed.), Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Konfederasyonu Yayını, 2002.

Bilgisayar kullanımı konusu ise hepinizin malumu olduğu üzere yüzeysel kalmaktadır. Bizler ,kitap ve bilgisayar konularında gücümüz nispetinde gayret göstermek,yurdumuz insanını kitapla barışık, bilgisayar kullanımı konusunda ise uzman bir noktaya getirmek için ilk adımları attık. Devamını getirmek niyetindeyiz. Gücümüz önemli değil, biz safımızı belli ettik.

AMACIMIZ NEDİR?

Hedeflerimiz, misyon ve vizyonumuz malumunuzdur. Bizden amacımızı samimiyetle açıklamamız istenir. Bir kez daha açıklıyoruz : Bizim amacımız eğitime katkı sağlamak için toplumsal duyarlılığı arttırmak, kamuoyunu eğitime daha düşkün hale getirmek, yerinde eğitimle bilinçlenen üreticilerimize yine yerinde ticaretle, rahat bir geçim dünyası sağlayacak altyapıları oluşturmaktır. Bunun örnekleri dünyada ve ülkemizde mevcuttur. Erzurum ise bu konuda en şanslı il durumundadır.Sadece çalışma ve desteğe ihtiyaç bulunmaktadır. Tabii ki yabancı dil ve bilgisayar eğitimine de…

GÜCÜMÜZ NEDİR?

En çok merak edilen konuların başında maddi imkanlarımız sorgulanmaktadır. Maddi imkanlarımız şahsi birikimlerimiz, birazcık tecrübemiz ve özel hayatımızdan ayırdığımız zaman dilimidir. Kuruluş olarak bugüne kadar kimseden herhangi bir meblağ almış değiliz. Eğer derneğimize bağış yapılırsa, bağışçımızın isteği halinde verdiği miktar ve adı derhal internet sitemizde yayınlanacaktır. Şunu da belirtelim ki şu ana kadar yapmış olduğumuz 2 si yemekli 5 etkinliğimizin davetiyelerinden para talep etmedik.

1. YIL SONUNDA HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK MI

Öncelikle bir konuda mutluluğumuzu ifade edelim. Bütün projelerimiz farklı adlarla uygulamaya kondu.. Bunu uygulayan dernekler korkunç destekler alıyorlar. Faaliyetleri daha da hızlanarak ve güç kazanarak devam ediyor. Böyle güçlü il derneklerinin neden üst düzey yönetimlerde daha çok yöneticiyle söz sahibi olduğunu daha rahat anlıyoruz. Hedeflerimize ise maalesef ulaşamadık. Verdiğimiz sözlerin çoğunu bile yerine getirme imkanımız oluşmadı. Hiç destek bulamadık. Sonuç için çok karamsar değiliz nede olsa 1 yılı geride bıraktık.

BU DERNEK SİZİN

Erzurum ve Erzurumluya hizmet için kurulmuş bu dernek sizindir. İnternet sitemiz her zaman hizmetinizdedir. Erzurum’la ilgili paylaşmak istediğiniz her şeyi sitemize gönderebilirsiniz. Ayrıca derneklerimiz isterlerse kendilerine sayfamızda yer vermeye hazırız. Kendi derneklerine site yapmak isterlerse bunun için imkanlarımızı seferber etmek isteriz.

ÖRNEK OLDUK

Çalışmalarımızla pek çok kuruluşa örnek ve ilham kaynağı olduk. Projelerimiz değişik adlarla uygulamaya kondu ve başarılı sonuçlar alındı. Derneklerimiz internet ortamının gücünü keşfetti ve siteler oluşturmaya başladılar. Bilgi ve kültür çağının gereklerini yerine getirerek seslerini daha çok duyurmaya başladılar.

ÇANAKKALE GEZİSİ İLGİ GÖRMEDİ

Hemşerilerimiz için düzenlemeyi planladığımız Çanakkale gezi programımız geçerlidir. Şu ana kadar sadece 1 otobüs ziyaretçi gurubu oluşturabildik.25-26 Nisan günü mutlaka Çanakkale’de olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu önemli günde imkanı olan bütün hemşerilerimizin Çanakkale’de olması bizim için çok önemlidir. Çünkü o gün ve o saatte Anzakların torunları tekmil hazır bekliyorlar. Hem de dedelerinin çıkarma yaptıkları yerde. Bizden ise hiç kimse yok.
Kan bankamıza üye olmanız dileğiyle selam ve saygılar sunarım.

Sevgili Dostlar;

Derneğimizi kurduğumuz günden beri geçen süre içinde Erzurum adına gücümüz ölçüsünde vatanımıza, milletimize hayırlı hizmetler verebilmek için çırpındık. En büyük sıkıntımız ismimiz oldu. Bitmez tükenmez eleştirilerin hedefi olan ismimizin küçültülmesi teklifini artık düşünmeğe başladık. Neden mi?
Düzenlediğimiz şenlik ve gecelerde hemşerilerimizi aramızda göremedik. Kampanyalarımıza destek bulamadık. Biz sanki bütün dernekleri kendi çatısı altında toplama gayesiyle kurulmuş bir dernekmişiz gibi algılandık. Bütün yardım başvuruları bize yönlendirildi. Yaptığımız etkinlikler anlatıldı ama adımız hiç geçmedi. Tekrar ifade ediyoruz ki hiçbir derneği çatımız altına alma gayemiz yoktur.

NELER YAPTIK?

Kuruluş aşamalarından sonraki 6 aylık hizmet süresinde Başlattığımız kampanyalar, ülke genelinde pek çok çalışmaya ilham konusu oldu. Basını yakından takip edenler proje başlıklarımızın ne kadar yaygın bir şekilde uygulanmaya başladığını açık ve net bir şekilde görebilirler. Bu çalışmalar:
1.Her Köye bir kütüphane ve her kütüphaneye internet bağlantılı bilgisayar
Bu proje devam etmektedir. Şimdiye kadar 10.000 kitap dağıtılmış 6 bilgisayar verilmiş,52 adet bilgisayar 6000 ADET KİTAP dağıtım için hazırlanmış 2007 yılı başlarında Erzurum’da dağıtılacaktır.
2.Göç Önleme: Maddi imkansızlık ve işsizlikten dolayı meydana gelen göçe çözüm bulmak amacıyla yapılan bir çalışmadır. SİYASİ BİR BOYUTU YOKTUR.
3.Özürlülere destek çalışması çerçevesinde engellilerimize tekerlekli sandalye ve yatalak malzemeleri bağışı:
Bu çalışmamızın ilk adımını Erzurum Palandöken Belediyesinin tespit ettiği 70 engelli vatandaşımıza 70 tekerlekli sandalye göndererek attık. Bu sandalyelerin dağıtım töreninde Erzurum Valisi, Belediye Başkanları, Milletvekilleri ve parti başkanları da bulundu.
İstanbul’da ÖYADER’le birlikte göz taraması yaparak gözlüğe ihtiyacı olanlara gözlük dağıtım çalışmamız sürüyor.
4.Kağıthane’de Ramazan ayı boyunca Erzurum çadırı açarak ilimizi temsil ettik.
5.İstanbul Eyüp Sultan Camii’nde “Sarıkamış Şehitlerini Anma, Hatim Duası ve Mevlid’i” okuttuk.

GELİR KAYNAKLARIMIZ:

Düzenlediğimiz şenlik ve gecelerde davetiyelerimizden para talep etmedik. Şimdiye kadar kimseden maddi olarak bir destek almadık. Kısaca hiçbir gelir kaynağımız yoktur.

BİZDEN NELER İSTENİYOR?

1.En çok müracaatı burs konusunda alıyoruz. Buna cevap verememenin sıkıntısı içimizi parçalamaktadır. İçimizden çıkmış eğitimini yurt içi ve yurt dışında başarıyla sürdüren sevgili kardeşlerimize burs vermek için çırpınıyor, Ancak bunun için yeterli miktarda parayı denkleştiremiyoruz.
2.Hasta tedavisi için olan müracaatları kısmen karşılama imkânına sahibiz.
3.İş için müracaat eden hemşerilerimize iş verebilmek için çalışmalar yapıyoruz.

YENİ BİR PROJE:

2007 yılı başında yeni bir çalışma yapacağız. Bu çalışma kısaca şöyle:
İşsiz 7 ailemizin kadınlarından oluşturacağımız birlikle İstanbul’un her ilçesinde bir Erzurum mutfağı açacağız. Her ilçede 7 aile işletme sahibi olacak. İnşallah açılışlara gelirsiniz.

DESTEK İÇİN:

Bizlere gelen mesajlarda nasıl destek olabileceğinizi soruyorsunuz.
Kitap, tekerlekli sandalye ve bilgisayar için telefon açmanız yeterlidir.

Nakdi yardım için:
ZİRAAT BANKASI İSTANBUL/ ALİBEYKÖY ŞUBESİ 45334525-5001 NUMARALI HESABA HAVALE YAPMANIZ GEREKİR.

UNUTMAYIN:

Kan bankamıza mutlaka üye olun.
Yatalak ve engellileri mutlaka bize bildirin.
Burs vermek istiyorsanız mutlaka arayın. Size okutmak üzere bir öğrenci verelim.

Çok uzattık değil mi?

Sizleri seviyoruz. Şimdiye kadar hep moral mesajıyla ayakta kaldık .Birazcık desteği hak ediyoruz gibime geliyor. Bizce bu dernek Erzurum’a ve Erzurumluya karşı bir hata da yapmadı. Dernekler destekçileri ile vardır. Güçlerini hep sevenlerinden,destekçilerinden alırlar.